Telefony wewnętrzne

DziałNumer wewnętrzny
Rejestracja Poradni i Oddziału101
Ordynator 166
Dyżurka lekarzy149
Pielęgniarka Oddziałowa168
Oddział Kardiologii, Elektroterapii i Angiologii156
Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej177
Pracownia Radiologii Zabiegowej, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii187
Statystyka167
Faks102

Dane kontaktowe

Raciborskie Centrum Medyczne
ul. Gamowska 3A,
47-400 Racibórz
tel: 32 454 59 85

Dane rejestrowe

Numer NIP: 675-12-09-442
Numer REGON: 351618159
KRS: 0000298171
Numer Księgi Rejestrowej (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) 000000006341
ING Bank Śląski S.A. 04 1050 1142 1000 0022 7964 0300

Zarząd Spółki

Scanmed Spółka Akcyjna, 03-715 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 1A. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, kapitał zakładowy: 132.923.640,00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 132.923.640,00 PLN, mBank S.A. 75 1140 1081 0000 2303 8800 1001

 

MAPA DOJAZDU