Plan połączenia spółek Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. i Raciborskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Zarząd spółki pod firmą Raciborskie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, ul. Stalowa 4, 47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000331106, o kapitale zakładowym: 400.000,00 złotych, zgodnie z wymogami art. 500 § 2 k.s.h. niniejszym ogłasza plan połączenia Polska Grupa Medyczna Sp. z o.o. ze spółką Raciborskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

pdf plan połączenia.pdf