Program telemedycyny ratunkowej Lifenet

 Raciborskie Centrum Medyczne włączyło się w ogólnopolski program telemedycyny ratunkowej Lifenet w lutym b.r.. Dzięki uruchomieniu Medycznej Stacji Odbiorczej oraz specjalnie wyposażonym karetkom, pomoc niesiona osobom z zawałem serca będzie skuteczniejsza. System swoim zasięgiem objął obszar powiatu raciborskiego oraz wodzisławskiego w województwie śląskim.

- System Lifenet umożliwia transmisję zapisu EKG z domu pacjenta do naszego ośrodka kardiologii, gdzie specjaliści kardiolodzy oceniają zapis decydując o przyjęciu pacjenta na oddział kardiologii do leczenia inwazyjnego – mówi Roman Gnot, Prezes Raciborskiego Centrum Medycznego.

- Całą filozofią i jednocześnie zaletą systemu jest skrócenie czasu od wystąpienia bólu wieńcowego do interwencji kardiologa inwazyjnego co przedkłada się na rokowanie pacjenta, a często wręcz ratuje życie – podkreśla Gnot

Jak tłumaczy wykonanie EKG w karetce i przesłanie wyników do lekarza dyżurującego trwa zaledwie kilka minut, a pozwala na szybką reakcję ratowników medycznych i lekarzy. Ratownicy mogą już na tym etapie podać odpowiednie leki, a równocześnie chory może być bezpośrednio przetransportowany do ośrodka specjalistycznego, z pominięciem wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym.

- W skład systemu Lifenet wchodzi defibrylator Lifepak wyposażony w moduły do teletransmisji danych. Dane odbiera Medyczna Stacja Odbiorcza, czyli specjalny komputer znajdujący się w pracowni hemodynamiki, z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym odbiór i archiwizację danych – tłumaczy Marek Kordasiewicz, z z Physio-Control, działu Medtronic Poland.

System telemedycyny Lifener działa już prawie w całym kraju. W trybie całodobowym pracuje ponad 50 MSO, a transmitować do nich mogą defibrylatory z ponad 41% z karetek zakontraktowanych przez NFZ oraz z ponad 80 SOR-ów. Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce pod względem wykorzystania telemedycyny w ochronie zdrowia.

żródło: http://www.nowoczesna-klinika.pl