RACIBORSKIE CENTRUM MEDYCZNE WSPOMAGA WALKĘ Z PANDEMIĄ

Raciborskie Centrum Medyczne od początku pandemii koronawirusa pełniło rolę Ośrodka leczenia ostrych zespołów wieńcowych (zawałów serca) u chorych z podejrzeniem lub potwierdzeniem współistniejącego zakażania SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. Nowa rzeczywistość wymagała od personelu medycznego szczególnego zaangażowania w profesjonalnej opiece nad chorymi, egzamin ten Zespół Placówki zdał celująco. Aktualnie, zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia „Strategią walki z pandemią COVID-19 - jesień 2020”, decyzją władz samorządowych oraz NFZ, Oddział Kardiologii powrócił do realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii inwazyjnej i zachowawczej dla wszystkich Pacjentów z regionu. Przez cały okres pandemii do dyspozycji chorych pozostaje Poradnia Kardiologiczna, udzielająca świadczeń w trybie wizyt osobistych i teleporad.