Warsztaty Kardiologiczne

W dniu 15.09.2017r. w ośrodku AquaBrax w Szymocicach odbyły się warsztaty kardiologiczne pt. „ Co nowego w kardiologii”. zorganizowane przez Polską Grupę Medyczną. Udział w nich wzięli liczni lekarze kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych oraz średni personel medyczny pracujący na co dzień w placówkach kardiologicznych.

Myślą wiodącą konferencji było przedstawienie nowinek z zakresu kardiologii, a szczególna uwaga została skupiona na zabiegu krioablacji, który od niedawna wykonywany jest w Raciborskim Centrum Medycznym, a w najbliższym czasie przeprowadzany będzie w innych placówkach Polskiej Grupy Medycznej.

Podczas części naukowej wykłady poprowadzili m.in. dr hab. n. med. Paweł Derejko, dr n. med. Michał Hawranek, dr hab. n. med. Marek Gierlotka.

Podczas warsztatów została również zaplanowana sesja dla pielęgniarek, techników oraz rejestratorek medycznych, podczas której poruszone zostały istotne kwestie dotyczące epidemiologii oraz bezpieczeństwa pacjentów.