Pracownia Radiologii Zabiegowej, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii